Galvanisk tæring

Galvanisk tæring er en naturlig proces der opstår når to forskellige metaller har elektrisk kontakt med hinanden gennem en elektrolyt, eksempelvis havvand.

En elektrolyt er en væske, der elektrokemisk muliggør en proces, f.eks. op- og afladning i et batteri. En elektrolyt indeholder frie ioner, der kan gå i forbindelse med en af polernes metal og sætte sig som salte, og derfor opstår galvanisk tæring.

Hvis to metaller i en elektrolyt kobles til en spændingskilde (som f.eks. et batteri), vil der gå en strøm i kredsen, og metallet som er forbundet med spændingskildens positive pol, vil tære op.

Forskellige metaller har forskellige naturlige spændinger og begynder der at gå en strøm i denne kreds, vil det mindst ædle metal vil begynde at korrodere. De to forskellige metaller udgør til sammen med elektrolytten en primitiv battericelle (galvanisk celle)

Hvis spændingsniveauet på landstrømmens jordledning ikke er den samme som jordbunden, vil der gå en strøm fra sejldrevet / propelakslen til havbunden. Denne strøm vil kunne medføre tæring af bådens metaller under vand. Hvis to både som har forskellige slags metaller under båden og er sammenkoblet via den samme landstrøms jordledning og der dannes en galvanisk celle, er faren for naturlig galvanisk tæring til stede

Værre er det hvis man har lækstrøm fra bådens batteri som finder vej ned gennem vandet og tilbage igen. Lækstrøm, er en uønsket strøm, der løber igennem eller på overfladen af et isolerende materiale eller et elektrisk komponent. Dette kunne ske ved at vandet kommer i kontakt med en 12 volt giver, eks. ankerspil, vandpumpe eller lignende. Anoder har i dette tilfælde lidt eller ingen effekt. Senere vise hvordan du kan måle om du har lækstrøm i din båd.

Undgå tæring af bådens metaller

Batteriets 12 volt negative pol er normalt koblet til motoren, og har der igennem elektrisk kontakt med havvandet. Når man ikke har lækstrøm, kan man beskytte sig ved at montere en anode på de metaller som skal beskyttes, eks. skrue, skrueaksel, motor eller sejldrev mv. En anode er normalt lavet zink og da zink har en større spænding end jern og messing, vil anoden først tære.

 

En zink anode beskytter ikke mod 230 volt landstrøm. Man kan her anvende en galvanisk isolator på landstrømmens jordledning og yder mere sætte et jordplan under båden. Galvanisk adskillelse benytter man steder hvor man ikke ønsker at 2 kredsløb har direkte kontakt til hinanden. Eks. 2 både med sammen landstrøm, som gennem jordforbindelsen danner hver sit  kresløb.

 

Galvanisk isolator

    

Jordplan

Mål om du har lækstrøm

Både har mere og mere elektrisk udstyr monteres, og derfor øges risikoen for lækstrøm

Før du begynder din måling skal du:

 • Båden skal ligge vi vandet
 • Koble din landstrøm i båden fra.
 • Tjek at alle sikringer og afbrydere er i orden.
 • Afmonter alt elektrisk udstyr eks. kortplotter, radio mv.
 • Skru / løft batteriets + polsko af. Mål modstanden ved at stille dit måleinstrument på Ω ”ohm”. Sæt den sorte måleledning på batteriets minuspol, og den røde måleledning på den frakoblede polsko, her måles modstanden i kredsen i forhold til bådens minus
 • Man kan også se om der er problemer med lækstrøm ved at måle modstanden i kredsen.
 • Brug et multimeter og mål strømmen fra batteriets pluspol til ledningen med den frakoblede polsko. Måleinstrumentet skal være indstillet til at måle DC (jævnstrøm) og mA. (milliampere) Den målte strøm er den uønskede lækstrøm. Jo mindre strøm du måler, jo mindre lækstrøm har båden.
 • Over 10.000 ohm, er der ingen problemer.
 • Ca. 5000 ohm, er der en lille lækstrøm.
 • Ca. 1000 ohm, er der en lækstrøm som bør findes og rettes.
 • 500 ohm eller under så har du et alvorligt problem, som bør rettes hurtigst muligt.
 • For at lokalisere en lækstrøm, skal du i det elektriske panel fjerner én sikring ad gangen. For hver gang du fjerner en sikring, skal du fortage en ny måling. På den måde kan du pejle dig ind hvor lækstrømmen befinder sig, og her være i stand til at finde og rette fejlen.

 

Rating: 3.3/5. From 6 votes.
Please wait...