Historie

Køge Lystbådehavn blev indviet i 1979 og i løbet af de næste par år flyttede Køge Motor Sejlklub (KMS) og Køge Sejlklub (KJS) til den nye lystbådehavn. I 1983 mente tre småbådsejere, Alf Larsen, Flemming Buch og Knud Poulsen, at der i havnen var behov for en klub, der kunne varetage havjægere og amatørfiskeres interesser.

I november samme år tog ovennævnte 3-mandsgruppe fat med oplysninger, plakater m.v. til alle havnens brugere. 1. marts 1984 indkaldte man til et informationsmøde i KJS` lokaler. 30 personer mødte frem og der var stor opbakning til initiativet om at etablere en klub specielt for småbådsejere med interesse for havjagt og fiskeri.

4. april 1984 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor man vedtog formålsparagraf, ”…at samle fritids- lystfiskere og havjægere i et aktivt klubarbejde med fælles interesse og fælles faciliteter.” Ligeledes blev der vedtaget love og vedtægter samt kontingentindbetaling, 150 kr. halvårlig med 50 kr. i indskud.

45 medlemmer mødte op og bestyrelsen blev valgt. Formand Alf Larsen. Kasserer Flemming Buch. Sekretær Knud Poulsen. Bestyrelsesmedlemmer blev Mogens Rasmussen og Brian Røgind.

12. april 1985 blev den første ordinære generalforsamling afholdt. Fremmødet var på 22 medlemmer. Økonomien var i bund, men med 17 medlemmer som kautionister lånte klubben 10.000 kr. i banken. Med frivillig arbejdskraft tog det ingen tid. Allerede 16. juni kunne der afholdes sommerfest på egen matrikel. Men medlemmerne havde fået blod på tanden, næste punkt på dagsordenen var at få bygget 1. etape af redskabsskure, 18 stk. 5. oktober begyndte man byggeriet og allerede 1 måned senere stod redskabsskurene færdige.

1986-1987 blev planerne om at bygge et klubhus aktuelle. Klubben lånte kr. 50.000 i banken med hjælp til byggemodning, kloak, vand og el. Igen med medlemmerne som kautionister. 2. etape (10 stk.) af redskabsskure blev færdiggjort.

Og så kom chokket: Grunden vi havde fået tildelt af Køge Kommune var fejlplaceret. Den skulle flyttes 20 meter længere mod nord på adressen Bådehavnen 22. Bestyrelsen, ja hele klubben blev sendt til tælling. De næste par år gik med diverse møder og korrespondancer med Teknisk Forvaltning, men de stod fast på flytningen.

Efter lang tids tovtrækkeri og møder tilbød kommunen klubben kr. 75.000 til flytningen. Dette tilbud blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling 3. juni 1989.

I 1990 gik man i gang med flytningen og i løbet af ingen tid var dette færdiggjort takket være medlemmernes ildhu og optimisme.

Efter denne kaotiske tid fik klubben igen blod på tanden. Klubben ville bygge et klubhus. Men klog af skade ventede vi til byggetilladelser, brandtilsyn og lejekontrakt var klar til underskrivelse. Samme år fik vi grønt lys til klubhusbyggeri. Byggeaktier a kr. 100 pr. stk. blev sat til salg. Og 24. april gik vi i gang. Allerede 28. maj, takket være medlemmernes gode ånd, lyst og vilje, blev der afholdt rejsegilde.

1.april 1993 blev klubhuset indviet. Endelig havde vi vores eget hus. I de følgende år, udviklede fødselaren sig til en klub præget af sammenhold, kammeratskab og socialt nærvær.Hvordan fungerer vores klub så i dag? Diverse udvalg er etableret, arrangementer og ture er opdaterede, men det vigtige spørgsmål er, hvordan forløber hverdagen? vinterhalvåret, bortset fra vore aktive fritidsfiskere, der er på havet, når vejrguderne tillader det, fungerer klubben som hygge- og værested. 20-25 medlemmer kigger ind dagligt og nyder en kop kaffe eller en pilsner. Klubbens erhvervsaktive kigger forbi ved 16-17-tiden og nyder en fyraftenspilsner inden turen går mod de hjemlige kødgryder.

Køge Lystbådehavn
KMHF er en af de få klubber, hvis ikke den eneste, der holder åbent i dagtimerne på alle årets 365 dage. KMHF har i dag langt over 100 medlemmer.

I anledning af klubbens 25 års beståen kan følgende medlemmer fejre 25 års jubilæum: Flemming Buch, Knud Poulsen, Kjeld Møller Nielsen, Jens Peter Jacobsen, Peder Kristiansen, Leif Jensen, Erling Rasmussen, Birger Dahm og John Hansen.

Om foråret har alle travlt med klargøring af bådene og vedligeholdelse af klubben, Det summer af aktivt klubliv.

I 1994 blev klubben medlem af Dansk Amatørfiskeforening, Køge Lystbådehavn og skifter navn til Køge Marina, og her må nævnes, at KMHF har været fremsynet i henhold til vor navn Køge Marina Havjagt & fiskeklub.

 

Rediger

No votes yet.
Please wait...