Landstrøm 230 Volt

Mange tager ikke 230 volt alvorligt, men det kan være livsfarlig, og det skal omgås med forsigtighed. Hvis du vil ændre eller lave om på dine 230 volt installationer, skal altid rådføre dig med en fagmand.

Hvis båden har CE-mærkning, altså er af nyere dato, så skal den overholde kravene for europæiske standarder for 230 volt i fritidsbåde: DS 13297. Hvis dette er tilfældet, må du ikke selv ændre i 230 volts installationen.

Strøm fra bådebroen:

Når man får strøm fra land, er det 230 volt vekselstrøm (AC). Man skal derfor være opmærksom på, at ikke alle havne er forsynet med sikkerhedsrelæ (HPFI), det som vi kender fra almindelig husinstallation. Ved at få installeret et HPFI relæ, som er beregnet til bådinstallationer, sikre man sig mod kortslutning. Hvis du ikke har et HPFI-relæ installeret i båden, anbefalet det på det kraftigste, at få det installeret.

Eksempel på et HPFI relæHPFI relæ

 

 

 

 

Hvordan virker HPFI-relæet ?

En simple forklaring på et HPFI-relæ’s virkemåde er at relæet overvåger om strøm­men, der kommer ind i bådens elek­triske installation, også svarer til den strøm der går ud igen.

Elektriske fejl vil ofte skabe en ubalance, f.eks. en person, der rører ved en strømførende del og får elektrisk stød. En del af strømmen vil i dette tilfælde i stedet for at returnere gennem ledningerne, blive afledt til jord i installationen og HPFI-relæ vil koble elektriciteten fra, såfremt fejlstrømmen er tilstrækkelig.

Regler for forlængerledninger (landkabel).

Når båden ligger i vandet skal der mellem strømstanderen og båden anvendes en kabel af typen H 07RN-F, med et tværsnit på 2,5 mm2 Dette kabel er dobbelt isolerende og lever op til standarderne. Kablet skal være monteret med godkendt CEE stik i begge ender.

Det er ikke lovligt at bruge nogen form for forgrening, og der må kun kobles ét kabel til hvert udtag! Det er lovligt at bruge godkendte overgangsdåser for at kunne koble sin ledning til havnens stander.

230 volt kabel

Efter brug at dit landkabel

Anbring aldrig dit landkabel en våde ankerbrønd ude på dæk/ruf. Kablet skal ligge tørt, i cockpit eller kistebænke.

Gode råd med omgangen af 230 volt strøm:

Brug ikke landstrøm hvis der ikke er behov. Det kan give unødvendige tæringer ved motorben og skrueaksel.

Når du tilslutter landstrøm er det vigtigt at kablet tilslutte båden først og derefter standeren med 230 volt. Når kablet er tilsluttet, tændes der først strømmen.

!! Gå ALDRIG med et tilsluttet 230 volt kabel i hånden, det er livsfarligt hvis du falder i vandet.

 

 

 

No votes yet.
Please wait...