Er sund fornuft en sagablot på Køge Marina?

Læserbrev af Finn HoltenVandrehjem på Køge Marina

Placering af nyt Vandrehjem på Køge Marina

Som redaktør af et klubblad for en klub på marinaen og medlem af KKM (Klubberne Køge Marina) var det noget af en overraskelse at høre formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Annette Simoni udtale, at der var stor enighed på Køge Marina omkring en kommende placering af et vandrehjem netop på havneområdet.

Som en selvfølge går man jo ud fra, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget under Køge Byråd læser, hvad der kommer til udvalget af skriftlige indsigelser og derfor findes det utroværdigt, at formanden netop udtaler sig mod vidende.

For at alle kan forstå, at der absolut ikke er enighed omkring planerne for placeringen af vandrehjemmet, kan de indsigelser, der er fra brugerne af marinaen, nemlig klubberne som repræsenterer de egentlige brugere og som marinaen vel er skabt for, ses på www.kmhf.dk under punktet Vandrehjem.

Disse indsigelser og udtalelser er netop sendt til udvalget længe før byrådsmødets afholdelse.

Ikke mindre overrasket bliver man, når formanden for det såkaldte Brugerråd skriver om ønsker i Dagbladet den 25. november. 

Et brugerråd, som fru Annette Simoni også refererer til, men som ikke findes repræsentativt i forhold til medlemmernes indflydelse. Det kan næppe vægte, når man er vidende om, at en klub med 2 medlemmer og en med over 200 medlemmer refereres ligeværdigt. 

Derimod er udmeldelserne fra de klubber, som jeg nævner og kan ses på Køge Marina Havjagt og Fiskeklubs hjemmeside, danne grundlag for holdningen på marinaen. Disse udtalelser sker på baggrund af tilsammen over 500 medlemmer. Det bør efter min mening vægte i overvejelserne om, hvad et byråd vedtager. 

Jeg er absolut tilhænger af, at der sker en udvikling af marinaen, men naiviteten kender dog ingen grænser, når man henviser til byggeri af boliger på havnen, for at opnå midler til fortsat udvikling. De 100 millioner, man drømmer om vil, hvis det overhovedet er realiserbart, ryge lige i kommunekassen.

I øvrigt et projekt, som jeg troede var skrinlagt. Alene udmeldingen fra industrihavnen omkring støjniveau, burde få alles øjne op og se, at det ikke er en gangbar vej.

Støjniveauet fra affaldspladsen er også alt for højt i forhold til byggeri af helårs boliger, men den kan man jo bare flytte. Så taler man om et søsportscenter. Glimrende, men hvem af klubberne er egentlig 100 procent interesseret i et sådant. Hvad skal der ske med de nuværende klubhuse. På marinaen er klubberne nu fordelt rundt omkring. Ved bro 8, ved bro 2 og bag Arken, hvilket giver liv på hele havnen. 

Den placering, som Annette Simoni henviser til, vil nedlægge vinter bådpladserne og vil ikke kunne erstattes i forhold til de nuværendes placering. Allerede nu er der trængsel og hvis alle ville på land, kunne det ikke lade sig Er sund fornuft en saga blot på Køge Marina? Læserbrev af Finn Holten gøre, idet der ikke er plads. Marinaen har behov for udvidelse med 200 pladser og det gør jo ikke problemet mindre.

Alene brandhensynene bør åbne øjnene.

I en tid, hvor ingen kan noget selv, men skal have hjælp af konsulenter, hvis viden om lokale forhold kan diskuteres, glemmer man flere fakta i overvejelserne omkring placeringen af et sådant vandrehjem.

Jeg vil gerne slå et slag for dels trafiksikkerheden og for trængslen på Køge Marina, som er enorm under visse forhold. Det er et Guds under, at der ikke allerede er sket en voldsom ulykke ved udkørslen fra marinaen på Værftsvej. Det alene trænger til et eftersyn.

Kigger man på området, er der mulighed for flere langt bedre placeringer af et vandrehjem. F.eks. helt nord, ved den adgangsvej som pt. er lukket, men som for få midler kunne gøres brugbar og som vil give adgang for badegæsterne og for brugerne af et vandrehjem. Samtidig opnås en herlighedsværdi for gæsterne, som med få skridt kan tage et havbad fra den nye strand, hvor der i forvejen er etableret badebro. Udsigten fra vandrehjemmet optimeres og strandens gæster vil kunne parkere lige udfor og marinaen fritages for det store trafikpres, som eksisterer på varme sommerdage. Hvorfor ødelægge de grønne arealer, hvor mange allerede tager ophold og nyder solen og vandet. 

Må jeg endelig opfordre byrådspolitikkerne til at høre på de egentlige brugere af marinaen, nemlig bådejerne. Der skal også opfordres til, at klubberne får ordnet indflydelsen på Brugerrådet, så det kan udtale sig repræsentativt i fremtiden. 

Lyt til havneadministrationen, som er enig i, at nedlæggelsen af bådpladser ikke er i orden. Heller ikke, hvis der skabes nye pladser på jordopfyldets areal. Sådan forlyder det på marinaen.

[fblike]

Se også disse links

klubbernes-indsigelser

Referat af møde i Kultur- og Idrætsudvalget

Referat af møde i Køge Byråd  28-11-2017

Køge Kommune TV

Bådejere kritiserer marina-planer

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

1 thought on “Er sund fornuft en sagablot på Køge Marina?

 1. Anonym

  KMHF skal hermed fastslå at foreningen intet belæg har for de udtalelser der rent politisk er i debatten. KMHF har i tidligere høringssvar gjort opmærksom på, at placeringen af et nyt vandrehjem på Køge Marina ikke er en optimalt løsning. KMHF ønsker et nyt vandrehjem velkommen på Køge Marina og da placeringen endnu ikke fastlagt, må den politiske debat tages gennem Brugerrådet på Køge Marina.

  Venlig hilsen
  KMHF
  Iver Krogager
  Formand

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.