Køge Marina Havjagt & Fiskeklub “K.M.H.F.”, er en samling af passionerede småbådssejlere, fritids- og lystfiskere, havjægere og andet godtfolk, der tilsammen giver en god form for fællesskab. Gennem klubbens mange aktiviteter gør vi i K.M.H.F., en stor ære i at skabe et socialt sammenhold, som giver medlemmerne et mangfoldigt klubliv.

K.M.H.F. er en af de få klubber, hvis ikke den eneste, der holder åbent for vores ca. 120 medlemmer alle årets 365 dage.

Er du nybegynder eller erfaren, ung eller gammel, til sejl eller motor, fritidsfisker eller tursejler, så har vi i K.M.H.F. de ideelle rammer og spændende aktiviteter, som også du kan blive en del af. Hvis du er ligesom os, vild med at skabe fællesskab i en aktiv klub, så er du kommet til det rette sted.

4. april 1984 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor man vedtog formålsparagraf, ”…at samle fritids- lystfiskere og havjægere i et aktivt klubarbejde med fælles interesse og fælles faciliteter.” Køge Marina Havjagt & Fiskeklub er nu en realitet.
1.april 1993, blev klubhuset indviet. Endelig havde vi vores eget hus her på Køge Marina.
I de følgende år, udviklede klubhuset sig til en klub præget af sammenhold, kammeratskab og socialt samvær. Hvis du vil vide mere om Køge Marina Havjagt & Fiskeklub, kan du i menuen oven for finde og læse hele K.M.H.F. historie.

I dag er vores klub sammensat af diverse udvalg som sikre et aktivt klubliv med diverse arrangementer, sejlads, fisketure mm. Men det vigtige er at vores hverdag forløber med fællesskab og socialt samvær. Om foråret er der stor aktivitet i klubben, vores bådejere er ivrigt i gang med at klargøre deres både, og alle hjælper hinanden så bådene hurtigt kan blive klar til sommerhalvåret. Bortset fra vore aktive fritidsfiskere, der er på havet året rundt, så fungerer klubben når bådene om efteråret er taget på bedding, som et hygge- og værested. Dagligt kommer 30-40 medlemmer, som kigger ind til en kop kaffe eller en pilsner.

I K.M.H.F. på Køge Marina er der altid en hyggelig og venlig tone, og ingen bliver overladt til sig selv. 

I K.M.H.F. løfter vi i flok!