Køge Marina

Dansk Søredningsselskab

Dansk SejlunionRegler og love for fritidssejlads

Grundlæggende regler og love for fritidssejlads i Danmark.

Søfartsstyrelsen – Fritidssejlads

Vi er mange fritidssejlere her i landet, der alle har den vigtige opgave at sikre, at sikkerheden er helt i top. Hvis du overvejer at anskaffe et fritidsfartøj eller har du et, så er der en række ting, du skal være opmærksom på. Som fritidssejler må enhver sejle med et fartøj med en skroglængde på under 15 meter. Er fartøjet over 15 meter, eller hvis der er tale om en speedbåd/vandscooter, skal du have uddannelser og beviser for at sejle fartøjet.

Registrering i Skibsregistret

Registrering i Skibsregistret er obligatorisk for danske fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover.

Til gengæld kan du ikke længere registrere dit fritidsfartøj hvis det har en bruttotonnage under 20.

Søkort og trafikseparering

Du skal have passende og relevante søkort om bord i forhold til din planlagte sejlads. Der er ikke krav om, at kortene skal findes i papirform, og du må godt bruge elektroniske søkort.

Sejl sikkert og lovligt i trafiksepareringssystemer

Det kan være farligt, hvis du som fritidssejler ikke kender reglerne for de trafiksepareringssystemer, der skal sørge for sikker sejlads i farvande med mange skibe.