K.M.H.F. er en klub med mange aktive medlemmer hvis hovedformål er havjagt og fritidsfiskeri. En stor del tager på havet hver dag for at udøve deres fritidsfiskeri til stor glæde for mange af klubbens medlemmer. Havjagt er gået støt tilbage gennem en årrække, så klubbens jagtinteresserede udøver nu deres hobby i skov, mose og jagtture i Sverige.

I en aktiv klub som K.M.H.F. bliver der skabt mange aktiviteter hvor en stor del bliver traditionelle klubarrangementer. Bortset fra klubbens mærkedage; standerhejsning, generalforsamling og standernedhaling, samt Hoveri-dage, hvor medlemmerne mødes for at shine klubben op efter en lang vinter. Her fortages reparationer, oprydning og hovedrengøring af arealet og klubhus inde som ude.

Sct. Hans aften er en årelang begivenhed. Grillen tændes kl. 18 hvor medlemmer mødes med medbragt kød. I de senere år har Husudvalget stået for menuen; grillet oksesteg med tilbehør til en billig penge. En hyggelig aften hvor en del både, når mørket sænker sig tager ud på havet for at betragte alle bålene langs kysten. Af andre festlige arrangementer kan nævnes: Vildtaften, ålegilde, julebanko og julefrokost.

Af maritime aktiviteter kan nævnes: Foredrag om fangstredskaber m.v., kursus i knob & stik, pålidelighedssejlads, mandetur og pirketur.

Pålidelighedssejladsen foregår på en udlagt sejladsbane tilrettelagt af forrige års vinderbåd. Sejladsen er en genopfriskning af folks navigationskendskab; kun brug af kompas og god sømandskab tillades.

Uge 27 er afsat til Mandetur, dvs. kun for mænd. Pigerne må blive hjemme og passe klubben. Der rygtes, at lige så snart sidste båd er ude af havnehullet går pigerne i aktion med hygge, grillaften og shoppingture. ”… Ja, når katten er ude så danser musene på bordet,” (?)

Deltagerlisten variere på 10-15 både med en samlet besætning på 20-30 mand. Turene foregår som regel sydpå dog en enkelt mandetur til Dragør, København, Ishøj, Hundige og Mosede. De alvorlige uheld har vi heldigvis været forskånet for; enkelte har gået ”planken ud” (broen) og én enkelt har været buskrydder i Vordingborg. Enkelte piger møder dog op på besøg i fremmed havn; rene underbukser kan der altid være brug for. Tiden i havnene fordrives med social samvær, fælles grill-aften og en masse sjove skipperhistorier. Hver morgen holdes der skippermøde, hvor der uddeles kvajepræmier, dvs. de personer der har gjort sig bemærket ved mindre godt sømandskab. Af nominerede kandidater er der nok at vælge imellem. (?)

Pirketuren arrangeres i oktober og er samtidig klubmesterskab i pirkefiskeri. Vi mødes lørdag morgen til fælles morgenmad. To fra Husudvalget sørger for lidt fast føde til de udhungrede fiskere tilbagekomst til klubben. Herefter er der indvejning og præmieuddeling. Det har forekommet at en tobis har været med i præmierækken.

Klubben har også i en årrække arrangeret udflugter og rejser med kulturelt islæt; busture til bl.a. Helsingør, Æbeltoft og Lûbeck. Det er også blevet til storbysrejser med fly til henholdsvis Pragh og Budapest.

Gennem hele sejlsæsonen, bliver der også lavet impulsive småarrangementer. Arrangeret af medlemmer som blot vil dele klubbens sociale samvær. Det kan f.eks. være frokostture, pirketure fra egen både, weekendture mv.

Ja! K.M.H.F. er en aktiv klub hvor mødedeltagelsen altid er stor, ca. 55-60% møder op til alle arrangementer.