Marinaudvalget

Kommissorium for Marinaudvalget 2022-2025

Referater i Marinaudvalget

26. April 2022

Køge kommune Budget 2023-2026

Budgetforhandlingerne for 2023 er sat i gang. Materialet, der danner baggrund for politikernes forhandlinger, finder du på siden her. Høringsfristen for budgettet udløber den 7. september.

På side 37 i udvalgsbemærkninger fra Kultur- og Idrætsudvalget finder du budget for Køge Marina.

Forslag til lokalplan 1038

Lokalplanens formål og baggrund. Køge Kommune har gennem flere år arbejdet med udvikling af. Køge Marina, som omfatter Køges eksisterende lystbådehavn

Køge Sejlklubs høringssvar til lokalplan 1038 for Køge Marina

Ny lokalplan muliggør hotel og ny trafikløsning på Køge Marina

Forslag til lokalplan 1038 – Køge Marina

Her kan du finde yderligere information både om følgende: Forslag, miljøvurdering og trafiknotat.

Køge festuge 2022 – 31. august – 3. september – Køge torv

Køge Festuge er Køges årlige musikfestival hvor landets bedste kunstnere optræder midt på byen hyggelige torv. Trofaste sponsorer fra det lokale erhvervsliv sørger for gratis adgang til koncerterne der besøges af tusindvis af mennesker.